Tikkurila Temafloor 401

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy.

CE
  • Bezrozpuszczalnikowe, epoksydowe spoiwo do wylewek
  • Na podłoża narażone na działanie pary wodnej i ciepło

Wykończenie

  • Wysoki połysk

Opis

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy.


Właściwości produktu

• • Lakier o niskiej lepkości, służący jako spoiwo dla powłoki TEMAFLOOR 4000.


Wydajność

Wydajność na płaskim podłożu: 1 mm warstwa 1 ltr gotowej mieszaniny / m2 5 mm warstwa 5 ltr gotowej mieszaniny / m2 Wydajność praktyczna uzależniona jest od geometrii malowanej powierzchni.


Rozcieńczalnik

Bezrozpuszczalnikowy


Warunki aplikacji

Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Wilgotność podłoża powinna wynsić poniżej 4 % wag. Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinny spaść poniżej +15°C podczas nakładania lub schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%.


Przygotowanie powierzchni

Przed szlifowaniem usuń smary, oleje i inne zanieczyszczenia za pomocą detergentu Maalipesu. Usuń mleczko cementowe lub stare łuszczące się warstwy farby przez szlifowanie mechaniczne, frezowanie lub piaskowanie próżniowe. Wybierz metodę najlepiej dopasowaną dla danych warunków lokalowych. Usuń wszelkie częśći ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia przy pomocy narzędzia ściernego. Oczyszczona powierzchnię dokladnie odkurzyć. Podłoże musi być stabilne i mieć wytrzymałość na rozciąganie powyżej 1,5 MPa. Do aplikacji na jastrych cementowy: sprawdzić zgodność z producentem jastrychu wyrównawczego.


Malowanie Czyszczenie narzędzi

Thinner 1029.


LZO

LZO 2004/42/EC (kat A/j) 500g/l (2010) Temafloor 401: max. LZO < 500 g/l


Bezrozpuszczalnikowe, epoksydowe spoiwo do wylewek

Temafloor 401 jest głównie stosowany jako spoiwo o niskiej lepkości w wylewkach zacieranych Temafloor 4000.

Product usp1prof_img
Food Facilities

Na podłoża narażone na działanie pary wodnej i ciepło

Lakier zalecany na podłoża narażone na działanie pary wodnej i wyższe temperatury, np. w dużych kuchniach przemysłowych, mleczarniach.

Product usp2prof_img
Evens out small cracks in concrete
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl