Tikkurila Temafloor AC502

Dwuskładnikowe, bezrozpuszczalnikowe, elastyczne spoiwo akrylowe.

CE
  • Wszechstronne zastosowanie
  • Odporny na warunki atmosferyczne
  • Warunki aplikacji

Wykończenie

  • Półmat

Opis

Dwuskładnikowe, bezrozpuszczalnikowe, elastyczne spoiwo akrylowe.


Właściwości produktu

• Stosowany jako materiał wiążący do akrylowej wylewki Temafloor AC. • Nadaje się jako podkład samopoziomujący i jako spoiwo do barwionych piaskiem wylewek. • Nadaje się także do asfaltowych podłóg wewnątrz. • Zmieszany z piaskiem nadaje się także do zaprawek powierzchni betonowych. • Szybkie utwardzenie także w niskich temperaturach.


Przykłady zastosowania

• Rekomendowany do podłóg w warsztatach, magazynach, chłodniach zakładów przetwórstwa żywności, parkingach wielopoziomowych, rampach ładunkowych i tarasach.


Wydajność

Wydajność na płaskim podłożu: 2 mm warstwa: 2 litry gotowej mieszaniny / m2 6 mm warstwa: 6 litrów gotowej mieszaniny / m2 Wydajność praktyczna uzależniona jest od chropowatości i równości powierzchni malowanej oraz od metody aplikacji.


Rozcieńczalnik

Bezrozpuszczalnikowy


Warunki aplikacji

Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Wilgotność podłoża powinna wynsić poniżej 4 % wag. Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinny spaść poniżej +15°C podczas nakładania lub schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%.


Przygotowanie powierzchni

Przed szlifowaniem usuń smary, oleje i inne zanieczyszczenia za pomocą detergentu Maalipesu. Usuń mleczko cementowe lub stare łuszczące się warstwy farby przez szlifowanie mechaniczne, frezowanie lub piaskowanie próżniowe. Wybierz metodę najlepiej dopasowaną dla danych warunków lokalowych. Usuń wszelkie częśći ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia przy pomocy narzędzia ściernego. Oczyszczona powierzchnię dokladnie odkurzyć. Podłoże musi być stabilne i mieć wytrzymałość na rozciąganie powyżej 1,5 MPa. Do aplikacji na jastrych cementowy: sprawdzić zgodność z producentem jastrychu wyrównawczego.


Malowanie Czyszczenie narzędzi

Thinner 006 1400.


LZO

LZO 2004/42/EC (kat. A/j) 500 g/l (2010) Temafloor AC 502: max. LZO < 500 g/l


Wszechstronne zastosowanie

Temafloor AC502 może być stosowany jako wylewka samopoziomująca oraz jako spoiwo wylewki barwionej. Zalecany do posadzek w warsztatach, magazynach, chłodniach, parkingach, w obiektach branży przemysłowej, rampach załadunkowych oraz tarasach. Wymieszany z piaskiem jest również odpowiedni do wypełniania ubytków w betonowych posadzkach.

Product usp1prof_img
Stadium

Odporny na warunki atmosferyczne

Szczególnie rekomendowany do stosowania na zewnątrz pomieszczeń, na podłoża narażone na działanie warunków atmosferycznych oraz na posadzki asfaltowe wewnątrz budynków.

Product usp2prof_img
powłoka-epoksydowa-na-stadione

Warunki aplikacji

Wszystkie produkty Temafloor AC mogą być nakładane w niskich temperaturach.

Product usp3prof_img
posadzka-w-fabryce-sera
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl