Tikkurila Temafloor Fluat

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie, fluorokrzemianowy środek wiążący do podłóg betonowych.

  • Wytrzymałość mechaniczna
Opis

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie, fluorokrzemianowy środek wiążący do podłóg betonowych.


Właściwości produktu

• Służy do impregnacji i utwardzania nieobrabianych, zarówno używanych jak i nowych podłóg betonowych. Wiąże kurz. • Wchodzi w reakcję z węglanem wapnia zawartym w powłoce betonowej, nie tworząc przy tym żadnego filmu. Może być pokrywany powłokami TEMAFLOOR.


Przykłady zastosowania

• Zalecany do stosowania w magazynach, na krytych parkingach wielopoziomowych.


Wydajność

Opakowanie 25kg / Powierzchnia podłogi 150 m2 1-sza obróbka Temafloor Fluat 9 kg + woda 65 ltr 2-ga obróbka Temafloor Fluat 16 kg + woda 65 ltr Wydajność zależy od porowatości powierzchni.


Rozcieńczalnik

Bezrozpuszczalnikowy


Metody aplikacji

pędzel, paca


Warunki aplikacji

Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Wilgotność podłoża powinna wynsić poniżej 4 % wag. Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinny spaść poniżej +15°C podczas nakładania lub schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%.


Przygotowanie powierzchni

Przed szlifowaniem usuń smary, oleje i inne zanieczyszczenia za pomocą detergentu Maalipesu. Usuń mleczko cementowe lub stare łuszczące się warstwy farby przez szlifowanie mechaniczne, frezowanie lub piaskowanie próżniowe. Wybierz metodę najlepiej dopasowaną dla danych warunków lokalowych. Usuń wszelkie częśći ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia przy pomocy narzędzia ściernego. Oczyszczona powierzchnię dokladnie odkurzyć. Podłoże musi być stabilne i mieć wytrzymałość na rozciąganie powyżej 1,5 MPa. Do aplikacji na jastrych cementowy: sprawdzić zgodność z producentem jastrychu wyrównawczego.


Malowanie

Pierwsze malowanie:

Wylać roztwór na oczyszczoną powierzchnię, następnie rozprowadzić pędzlem lub raklą, tak, aby cała powierzchnia została pokryta. Należy pozostawić roztwór na powierzchni przynajmniej 3 godz., a następnie powierzchnia powinna zostać wyszczotkowana. Po zakończeniu procesu powierzchnię spłukać dużą ilością wody. Następnie pozostawić do wyschnięcia na co najmniej jeden dzień przed kolejną obróbką. Powtórzyć w/w proces. Powierzchnię spłukać dużą ilością wody i wyszczotkować. Jeżeli powierzchnia nie została dobrze spłukana i wyszczotkowana pozostanie pylista warstwa nieprzereagowanych składników. Podłoga może być używana natychmiast po wyschnięciu powierzchni.


LZO

Wyrób nie zawiera Lotnych Związków Organicznych.


Wytrzymałość mechaniczna

Impregnuje i utwardza podłogi betonowe. Zalecany do stosowania np. w magazynach, na krytych parkingach wielopoziomowych.

Product usp1prof_img
posadzka-Temafloor-kryty-parking
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl