Tikkurila Temafloor Membrane

Bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa, wysoce elastyczna, mostkująca powłoka poliuretanowa.

  • Wysoce elastyczna.
  • Łatwa do aplikacji.
  • Nie przepuszczająca wody.
Opis

Bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa, wysoce elastyczna, mostkująca powłoka poliuretanowa.


Właściwości produktu

• Elastyczna i nieprzepuszczalna wody powłoka do zabezpieczania nowych i starych podłóg betonowych. • Mostkowanie pęknięć rysy A3 (-20 °C) EN 1062-7: 2005.


Przykłady zastosowania

• Samopoziomująca, do nakładania za pomocą ząbkowanej lub regulowanej pacy stalowej.


Wydajność

Wydajność praktyczna uzależniona jest od chropowatości malowanej powierzchni oraz techniki aplikacji. Przy grubości warstwy 1 mm zużycie ok. 1 l/m² Przy grubości warstwy 2 mm zużycie ok. 2 l/m²


Rozcieńczalnik

Bezrozpuszczalnikowy


Warunki przechowywania

Utwardzacz powinien być przechowywany w temperaturze około 20 ° C. Utwardzacz zaczyna krystalizować po wystawieniu na działanie temperatur poniżej 20 ° C. Krystalizacja z powodu zimna jest odwracalna, a utwardzacz może być stopiony i stosowany bez żadnych pogorszonych właściwości. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem.


Warunki aplikacji

Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Wilgotność podłoża powinna wynsić poniżej 4 % wag. Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinny spaść poniżej +15°C podczas nakładania lub schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%.


Przygotowanie powierzchni

Przed szlifowaniem usuń smary, oleje i inne zanieczyszczenia za pomocą detergentu Maalipesu. Usuń mleczko cementowe lub stare łuszczące się warstwy farby przez szlifowanie mechaniczne, frezowanie lub piaskowanie próżniowe. Wybierz metodę najlepiej dopasowaną dla danych warunków lokalowych. Usuń wszelkie częśći ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia przy pomocy narzędzia ściernego. Oczyszczona powierzchnię dokladnie odkurzyć. Podłoże musi być stabilne i mieć wytrzymałość na rozciąganie powyżej 1,5 MPa. Do aplikacji na jastrych cementowy: sprawdzić zgodność z producentem jastrychu wyrównawczego.


Malowanie

Pierwsze malowanie:

Ząbkowana lub regulowana paca stalowa.


Czyszczenie narzędzi

Thinner 1061


LZO

VOC 2004/42/EC (kat A/j) 500 g/l (2010) Temafloor Membrane: max. VOC < 500 g/l


Wysoce elastyczna.

Temafloor Membrane jest elastyczną i nieprzepuszczalną wody powłoką do zabezpieczania nowych i starych podłóg betonowych. Powłoka uzyskała klasę mostkowania A3 w -20 ° C.

Product usp1prof_img
Tor-wyścigowy

Łatwa do aplikacji.

Temafloor Membrane może być łatwo i szybko zaaplikowana na powierzchni. Jest samopoziomująca i może być nakładany za pomocą ząbkowanej lub regulowanej pacy stalowej.

Product usp2prof_img
Parking

Nie przepuszczająca wody.

Wodoszczelna, odpowiednia jako pokład na parkingowych, podłogach garażowych i mostach itp.

Product usp3prof_img
parking-podziemny
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl