Tikkurila Temafloor PU Flex Color

Dwuskładnikowa, elastyczna, bezrozpuszczalnikowa powłoka poliuretanowa używana w systemie Tikkurila Cozy Floor.

M1
  • Posiada klasyfikację M1
  • Łatwa do aplikacji
  • Nieograniczone możliwości kolorystyczne
Opis

Dwuskładnikowa, elastyczna, bezrozpuszczalnikowa powłoka poliuretanowa używana w systemie Tikkurila Cozy Floor.


Właściwości produktu

• Posiada Klasyfikację M1 dla niskoemisyjnych materiałów budowlanych przyznaną przez Fińską Fundację RTS, która gwarantuje dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach. Ze względu na bardzo niską zawartość VOC Temafloor PU Flex Color zapewnia zdrowe środowisko w pomieszczeniach szpitalnych, szkołach i ośrodkach opieki dziennej. • Wydłużenie przy zerwaniu 200% (7 d). • Samopoziomująca powłoka łatwa i szybka w aplikacji oraz prosta do renowacji w porównaniu do konwencjonalnych rozwiązań podłogowych. • Szeroka gama dostępnych kolorów Fontefloor PU Matt pozwala na praktycznie nieograniczone możliwości projektowe. • Brak pylenia lub pękania powierzchni powłoki.


Przykłady zastosowania

• Wodoszczelna powłoka do nowych i starych podłóg betonowych narażonych na umiarkowane obciążenia mechaniczne.


Wydajność

Wydajność praktyczna uzależniona jest od porowatości i chropowatości malowanej powierzchni oraz techniki aplikacji. Przy grubości warstwy 2 mm zużycie ok. 2 ltr/m²


Rozcieńczalnik

Bezrozpuszczalnikowy


Warunki przechowywania

Utwardzacz powinien być przechowywany w temperaturze około 20 ° C. Utwardzacz zaczyna krystalizować po wystawieniu na działanie temperatur poniżej 20 ° C. Krystalizacja z powodu zimna jest odwracalna, a utwardzacz może być stopiony i stosowany bez żadnych pogorszonych właściwości. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem.


Warunki aplikacji

Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Wilgotność podłoża powinna wynsić poniżej 4 % wag. Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinny spaść poniżej +15°C podczas nakładania lub schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70%.


Przygotowanie powierzchni

Przed szlifowaniem usuń smary, oleje i inne zanieczyszczenia za pomocą detergentu Maalipesu. Usuń mleczko cementowe lub stare łuszczące się warstwy farby przez szlifowanie mechaniczne, frezowanie lub piaskowanie próżniowe. Wybierz metodę najlepiej dopasowaną dla danych warunków lokalowych. Usuń wszelkie częśći ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia przy pomocy narzędzia ściernego. Oczyszczona powierzchnię dokladnie odkurzyć. Podłoże musi być stabilne i mieć wytrzymałość na rozciąganie powyżej 1,5 MPa. Do aplikacji na jastrych cementowy: sprawdzić zgodność z producentem jastrychu wyrównawczego.


Malowanie

Pierwsze malowanie:

Ząbkowana lub regulowana paca stalowa.


Czyszczenie narzędzi

Thinner 1061


LZO

VOC 2004/42/EC (kat A/j) 500 g/l (2010) Temafloor PU Flex Color: max. VOC < 500 g/l


Posiada klasyfikację M1

Temafloor PU Flex Color posiada Klasyfikację M1 dla niskoemisyjnych materiałów budowlanych gwarantującą dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach. Powłoka zapewnia zdrowe środowisko w pomieszczeniach szpitalnych, szkołach i ośrodkach opieki dziennej

Product usp1prof_img
trwała posadzka w kolorze białym

Łatwa do aplikacji

Powłoka łatwa i szybka w aplikacji oraz prosta do renowacji w porównaniu do konwencjonalnych rozwiązań podłogowych

Product usp2prof_img
trwała posadzka w kolorze białym

Nieograniczone możliwości kolorystyczne

Szeroka gama dostępnych kolorów Temafloor PU Flex Color pozwala na praktycznie nieograniczone możliwości projektowe

Product usp3prof_img
trwała posadzka w kolorze białym
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl