Tikkurila Temafloor PU-UV

Elastyczna, dwuskładnikowa powłoka poliuretanowa o wysokiej zawartości części stałych i odporności na warunki atmosferyczne.

CE
  • Doskonała odporność na promieniwanie UV
  • Powłoka nie kurczy się i nie pęka

Wykończenie

  • Połysk

Opis

Elastyczna, dwuskładnikowa powłoka poliuretanowa o wysokiej zawartości części stałych i odporności na warunki atmosferyczne.


Właściwości produktu

• Doskonała odporność na promieniowanie UV. • Cicha, nie kurczy się i nie pęka. • Odporna na obciążenia mechaniczne i chemiczne. • Powłoka samopoziomująca, nakładana przy pomocy packi stalowej lub ząbkowanej.


Przykłady zastosowania

• Przeznaczona do stosowania jako warstwa nawierzchniowa odporna na promieniowanie UV dla Temafloor PU na parkingach, kładkach dla pieszych, kładkach pieszo-jezdnych, chodnikach, na wiaduktach i obiektach mostowych oraz innych powierzchniach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.


Wydajność

Wydajność praktyczna uzależniona jest od porowatości i gładkości powierzchni oraz od metody nakładania. Średnia wydajność kształtuje się następująco: • grubość suchej powłoki 0,3 mm - wydajność ok. 2,7 m2/l • grubość suchej powłoki 1,0 mm - wydajność ok. 0,9 m2/l


Rozcieńczalnik

Bezrozpuszczalnikowy


Warunki aplikacji

Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Wilgotność podłoża powinna wynsić poniżej 4 % wag. Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinny spaść poniżej +15°C podczas nakładania lub schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%.


Przygotowanie powierzchni

Przed szlifowaniem usuń smary, oleje i inne zanieczyszczenia za pomocą detergentu Maalipesu. Usuń mleczko cementowe lub stare łuszczące się warstwy farby przez szlifowanie mechaniczne, frezowanie lub piaskowanie próżniowe. Wybierz metodę najlepiej dopasowaną dla danych warunków lokalowych. Usuń wszelkie częśći ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia przy pomocy narzędzia ściernego. Oczyszczona powierzchnię dokladnie odkurzyć. Podłoże musi być stabilne i mieć wytrzymałość na rozciąganie powyżej 1,5 MPa. Do aplikacji na jastrych cementowy: sprawdzić zgodność z producentem jastrychu wyrównawczego.


Malowanie Czyszczenie narzędzi

Thinner 1061.


LZO

LZO 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010). Temafloor PU-UV: max. LZO < 500 g/l.


Doskonała odporność na promieniwanie UV

Temafloor PU-UV to bezrozpuszczalnikowa farba poliuretanowa charakteryzująca się doskonałą odpornością na promeniowanie UV oraz obciążenia mechaniczne i chemiczne. Idealnie sprawdza sie jako powłoka nawierzchniowa na posadzkach Teamfloor PU, na powierzchniach narażonych na bezpośrednie oddziaływanie światła słonecznego.

Product usp1prof_img
Stadion

Powłoka nie kurczy się i nie pęka

Temafloor PU-UV to samopoziomująca farba tworząca gładką powierzchnię. Idealnie sprawdzi się na parkingach, kładkach dla pieszych i innych powierzchniach narażonych na ścieranie.

Product usp2prof_img
Chodnik
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl