Temafloor P300

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa powłoka epoksydowa.

CE

Temafloor P300

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa powłoka epoksydowa.

Wykończenie

  • Pełny połysk

Opis

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa powłoka epoksydowa.


Właściwości produktu

• Doskonała odporność na ścieranie. • Wytrzymuje działanie wody, olejów, smarów, chemikaliów i słabych roztworów kwasów nie utleniających, zasad i roztworów soli. Odporna na okresowe działanie (zachlapanie) kwasami utleniającymi i wybielaczami. Dokładniejsze dane o odporności chemicznej dostępne w oddzielnej tabeli odporności. • Wytrzymuje do +70°C w warunkach suchych i +60°C w zanurzeniu. Nie odporna na często powtarzające się, nagłe i duże skoki temperatury. • Powłoka samopoziomująca. • Zastosowanie utwardzacza Temafloor Flex zwiększa elastyczność i odporność powłoki na pęknięcia. • Również dostępne odcienie metaliczne RAL.


Przykłady zastosowania

• Stosowana do nowych i używanych posadzek betonowych narażonych na duże obciążenia mechaniczne i chemiczne w obiektach produkcyjnych, magazynach, warsztatach, papierniach, korytarzach. • Nadaje się również do parkingów, garaży, pomieszczeń handlowych, centrów handlowych, restauracji i kawiarni.


Wydajność

Wydajność na podłożu betonowym wynosi przeciętnie: Grubość suchej powłoki 0,3 mm: ok. 3 m2/l Grubość suchej powłoki 0,5 mm: ok. 2 m2/l Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu, porowatości i chropowatości powierzchni malowanej.


Rozcieńczalnik

Solventfree


Warunki aplikacji

Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Temperatura otoczenia, powierzchni i produktu nie powinna spaść poniżej +15°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%. Uwaga! Istnieje naturalna tendencja powłok epoksydowych do kredowania i odbarwiania na ekspozycji zewnętrznej.


Przygotowanie powierzchni

Nowy beton Usunąć mleczko cementowe poprzez śrutowanie, szlifowanie lub trawienie kwasowe. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczeniu 1:4 (1 część stężonego kwasu solnego i 4 części wody). Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć. Beton używany Usunąć kurz i wszystkie części luźne. Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem MAALIPESU. Usunąć starą złuszczającą się powłokę szlifowaniem, frezowaniem lub śrutowaniem. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia. Usunąć luźne pozostałości i kurz. Cementowa wylewka wyrównująca/jastrych Sprawdź kompatybilność u producenta jastrychu – wylewki.


Malowanie Czyszczenie narzędzi

Thinner 1029 lub 1031.


LZO

LZO 2004/42/EC (cat. A/j) 500 g/l (2010) Temafloor P300: max. LZO < 500 g/l


Trwała powłoka epoksydowa

Temafloor P 300 to powłoka odporna na intensywne obciążenia mechaniczne i chemiczne w obiektach przemysłowych i handlowych oraz w magazynach, warsztatach naprawczych, itp..

Product usp1prof_img
Garage floor

Tysiące kolorów i odcienie metaliczne

Farba Temafloor P 300 może być kolorowana na tysiące odcieni w systemie barwienia Temaspeed Premium oraz na kolory metaliczne ze wzornika RAL Effect, które uzyskiwane są z farby bazowej pigmentowanej aluminium.

Product usp2prof_img
Amusement park

Powłoka łatwa w aplikacji

Temafloor P 300 to sampoziomująca powłoka, która może być rozprowadzana za pomocą stalowej rakli. Również wykorzystując własną wyobraźnię i różnorodne techniki aplikacji, przy użyciu Temafloor P 300 można stworzyć niepowtarzalne, przepełnione kolorami posadzki architektoniczne.

Product usp3prof_img
Design floor
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl