Zielone budownictwo

Jakie farby i powłoki nadają się do ekologicznych projektów budowlanych?

Jak wybrać farby i powłoki do projektu ekologicznego budynku? Doradcy Tikkurila odpowiadają na pytania często zadawane przez architektów.

Stosowanie odpowiednich produktów malarskich w projektach LEED i BREEAM pomaga w uzyskaniu większej liczby punktów za projekt, a w najlepszym przypadku poprawia poziom jego certyfikacji. Jednak wybór właściwych produktów nie zawsze jest prosty, na co wskazują poniższe pytania.

Jak mogę ustalić, które produkty spełniają wymagania mojego projektu?


Systemów certyfikacji ekologicznej LEED i BREEAM występują w kilku wersjach, które różnią się między sobą w zależności od kraju, cech lokalizacji oraz wymagań obiektu. To sprawia, że nie można podać uniwersalnych wytycznych w zakresie zalecanych produktów.

W praktyce wybór odpowiednich powłok do konkretnego zastosowania będzie zależał od lokalnych uwarunkowań. Można przyjąć ogólną regułę, by wybierać produkty o najniższej zawartości i emisyjności LZO, ale określenie uniwersalnych wskaźników w tym zakresie nie jest możliwe z powodów wskazanych powyżej.

Aby znaleźć wymagane wartości graniczne swojego projektu, skontaktuj się z konsultantem ds. certyfikacji ekologicznej, który nadzoruje Twój projekt. Osoba ta będzie miała dostęp do bazy danych powłok niskoemisyjnych, w której znajdują się również odpowiednie produkty Tikkurila.

Zielone budownictwo

Jakie wymagania obowiązują w zakresie zawartości i emisyjności LZO?

Emisje lotnych związków organicznych (LZO) przyczyniają się do powstawania ozonu w niższych warstwach atmosfery.

W zależności od systemu certyfikacji środowiskowej należy:

  • Określić zawartość LZO w produkcie matematycznie lub w oparciu o normę ISO 11890-2:2006 za pomocą chromatografii gazowej oraz
  • Znać zawartość LZO w produkcie i czy mieści się ona w zakresie wartości granicznych fazy II dyrektywy 2004/42/WE Załącznik II lub wartości granicznych zawartości LZO określonych w systemie certyfikacji środowiskowej.


Niektóre systemy certyfikacji ekologicznej określają limity emisji związków lotnych przez produkty lakiernicze. Odpowiednie związki lotne, ich limity i czas pomiaru emisji różnią się w zależności od wersji systemu certyfikacji ekologicznej, dlatego o pomoc w doborze odpowiedniego produktu warto poprosić eksperta Tikkurila.

Najpierw jednak skontaktuj się z konsultantem ds. certyfikacji ekologicznej projektu, aby ustalić ewentualne ograniczenia w związku z używaniem produktów.

Jakie połączenie produktów zabezpieczających i lakierniczych jest najlepsze do mojej lokalizacji?


Odpowiednie połączenie produktów zabezpieczających i lakierniczych zawsze zależy od wymagań konkretnego projektu i systemu klasyfikacji ekologicznej, w którym jest realizowany (LEED, BREEAM, RTS lub Nordic Swan Ecolabel). Różne certyfikaty klasyfikacji ekologicznej budynku koncentrują się na różnych aspektach produktów, a zatem „właściwy produkt” zależy od konkretnej lokalizacji.

Niektóre systemy klasyfikacji ekologicznej zawierają na przykład wymagania w zakresie szpachlówki nakładanej pod warstwę farby, podczas gdy inne w ogóle o tym nie wspominają.

Zawartość związków chemicznych objętych ograniczeniami w lakierach również zależy od stosowanego systemu klasyfikacji ekologicznej. Niektóre systemy zakazują na przykład stosowania produktów zawierających bisfenol A, chrom, ołów lub kadm.

Dlatego wyłożenie uniwersalnych wytycznych nie jest możliwe, a odpowiednie produkty należy określić indywidualnie i w zależności od uwarunkowań konkretnego projektu.

Czy produkt może mieć certyfikat LEED lub BREEAM?


O przyznanie certyfikatów LEED i BREEAM występuje się już na etapie budowy, a zatem produkty użyte do zbudowania obiektu nie mogą otrzymać certyfikatu. Produkt może natomiast spełniać wymagania określone w odniesieniu do grupy produktów w systemie certyfikacji ekologicznej, przy czym wymagania te są uzależnione od lokalizacji.

Jeśli produkt spełnia wymagania lokalizacji, zwykle wymagane jest oświadczenie podpisane przez producenta, stwierdzające ten fakt.

Farba

Jakie informacje należy przygotować przed skontaktowaniem się z ekspertem od powłok?

Aby ekspert pomógł Ci wybrać właściwy produkt, będą potrzebne następujące informacje:

Czy projekt jest realizowany w systemie LEED czy BREEAM?


Czy dostępne są instrukcje dla wykonawców lub architektów z określonymi wymaganiami dotyczącymi produktów lakierniczych?
Jeśli nie masz takich instrukcji, musisz ustalić szczegółowe wymagania dotyczące produktów lakierniczych w danym projekcie. Możesz w tym celu zwrócić się do konsultanta ds. certyfikacji ekologicznej projektu.
Gdy zdobędziesz wymagane informacje, chętnie pomożemy Ci wybrać odpowiedni produkt. Kliknij tutaj, aby się z nami skontaktować!

Chcesz dowiedzieć się więcej o ekologicznym budownictwie? Zamów nasz newsletter dla architektów i projektantów.

Bądź na bieżąco z naszymi nowościami!
Zapisz się do newslettera
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl