zielone budownictwo

LEED i BREEAM jako metody oceny zielonego budownictwa

Jak dobór farb pomaga w zdobywaniu punktów?

Certyfikaty środowiskowe to narzędzia służące standaryzacji procesu oceny wpływu budynków na środowisko i zdrowie. Czym różnią się między sobą systemy certyfikacji LEED i BREAAM oraz jakie kryteria należy brać pod uwagę przy wyborze farb w fazie projektowania zielonego budynku?

Certyfikaty zielonego budownictwa zaczynają odgrywać coraz większą rolę przy projektowaniu budowli, ponieważ pokazują, że ich wpływ na środowisko i zdrowie nie był obojętny dla konstruktorów. Klasyfikacje dostarczają uniwersalnych kryteriów i łatwo porównywalnych informacji. Systemy certyfikacji koncentrują się jednak na różnych aspektach i wymaganiach i nie są identyczne.

Na różnych rynkach i w różnych częściach świata używane są różne certyfikaty zielonego budownictwa w zależności od potrzeb i wymogów. W tym artykule skupimy się na dwóch najpopularniejszych.

zielone budownictwo

LEED i BREEAM w skrócie

Zarówno LEED, jak i BREEAM mogą dotyczyć różnego rodzaju budynków, m.in. biurowców, szkół, szpitali, centrów handlowych i budynków mieszkalnych. Obie metody certyfikacji koncentrują się na aspektach środowiskowych, a więc m.in. wykorzystaniu terenu oraz zużyciu energii i wody. Oba systemy kładą też nacisk (około 30%) na aspekty społeczne.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) jest najczęściej używaną klasyfikacją środowiskową na świecie. Została ona opracowana w 1993 roku przez U.S. Green Building Council. Warunkiem uzyskania certyfikatu LEED jest zgromadzenie potrzebnej dokumentacji i dostarczenie jej do oceny przez U.S. Green Building Council. Dlatego metoda LEED jest często preferowana w nowych projektach budowlanych, gdzie dane mogą być gromadzone od samego początku. Ocena obejmuje cztery klasy: Certified (certyfikat), Silver (srebro), Gold (złoto) i Platinum (platyna).

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) została opracowana przez Building Research Establishment (BRE) w Wielkiej Brytanii w 1990 roku i jest najpopularniejszą metodą oceny środowiskowej w Europie. Na przykład spośród wszystkich budynków z zielonym certyfikatem w Polsce, 75% posiada certyfikat BREEAM, a tylko 20% ma certyfikat LEED. Licencjonowani audytorzy BREEAM dokonują analizy dostarczonych danych, a następnie BRE wydaje certyfikat. Skala ocen obejmuje pięć klas: Pass (dostateczny), Good (dobry), Very good (bardzo dobry), Excellent (celujący) i Outstanding (wyróżniający).

Innym coraz chętniej stosowanym systemem certyfikacji jest WELL Building Standard opracowany przez International WELL Building Institute (IWBI). WELL ma wiele standardów wspólnych z LEED. Metoda ta skupia się przede wszystkim na aspekcie społecznym budownictwa, co oznacza, że nacisk kładzie się na takie aspekty, jak pomieszczenia socjalne, oświetlenie, jakość wody itp.

Proces oceny w ramach certyfikacji LEED i BREAAM obejmuje następujące aspekty:

LEED

• Wykorzystanie terenu
• Zużycie wody
• Zużycie energii i emisje
• Materiały i zasoby budowlane
• Wnętrza i innowacyjny design

BREEAM

• Zarządzanie projektami
• Zużycie energii
• Zdrowie i dobre samopoczucie
• Transport
• Zużycie wody
• Wykorzystanie materiałów
• Utylizacja odpadów
• Wykorzystanie terenu i wpływ na bezpośrednie otoczenie
• Zanieczyszczenie

Farby są niedrogim sposobem na poprawę oceny ekologicznej budynków

Zarówno w systemie LEED, jak i BREEAM duży nacisk kładzie się na farby i powłoki. Aż 27% punktów, które można uzyskać w LEED, jest związanych z materiałami do malowania powierzchni.

Biorąc pod uwagę, że farby budowlane stanowią około 2% łącznego kosztu projektu budowlanego, wybór odpowiednich farb jest jednym z najbardziej opłacalnych sposobów na zdobycie punktów niezbędnych do uzyskania certyfikatu.

zielone budownictwo

Wybór odpowiednich produktów w fazie projektowania

Jednym z celów programów certyfikacji środowiskowej jest redukcja emisji związków chemicznych, które mogą być szkodliwe dla zdrowia, jakości powietrza i środowiska. Klasyfikacje określają wartości graniczne emisji lotnych związków organicznych (>1,0 g/l), formaldehydu i fenoli.

Zaleca się wybór farb zgodnych z certyfikatami zielonego budownictwa już we wczesnych fazach procesu projektowania. Wyboru farb dokonuje zespół projektowy każdego budynku, a organizacje certyfikujące nie rekomendują żadnych konkretnych produktów. Dlatego osoby zaangażowane w proces projektowania powinny być świadome wpływu farb na środowisko.

 

Ekocertyfikacja farb

Innymi ważnymi certyfikatami, na które warto zwrócić uwagę, są ekocertyfikaty oraz certyfikaty M1.

Farby Tikkurila posiadają zarówno certyfikaty ekologiczne, jak i certyfikat M1, co gwarantuje bardzo niskie poziomy emisji i zapachów, dzięki czemu można stosować je w budynkach z certyfikatami LEED i BREEAM. Więcej informacji o farbach Tikkurila z certyfikatem M1 można znaleźć tutaj.

Wybór odpowiedniej farby pozwala zdobywać punkty klasyfikacji środowiskowej

W jakich obszarach LEED i BREEAM można zdobywać punkty dzięki odpowiednio dobranym farbom?

Celem metody LEED jest promowanie działań w kluczowych obszarach, zwanych kategoriami punktów. Odpowiednio dobrana farba pozwala zatem uzyskać punkty w obszarach jakości środowiska wewnątrz budynku, zrównoważonego obiektu, materiałów i zasobów oraz priorytetu regionalnego (RP).

W obszarze jakości środowiska w pomieszczeniach można uzyskać maksymalnie 3 punkty za stosowanie materiałów o niskiej emisyjności mających na celu zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń chemicznych, które mogą negatywnie wpływać na jakość powietrza, zdrowie ludzi, wydajność i środowisko. Natomiast redukując wyspy ciepła celem ograniczenia ich negatywnego wpływu na mikroklimat oraz siedliska ludzi i zwierząt, można uzyskać maksymalnie 2 punkty.

zielone budownictwo

W kategorii Priorytetu regionalnego, która zachęca do stosowania rozwiązań odpowiadających konkretnym uwarunkowaniom geograficznym w zakresie środowiska, opartych na zasadach sprawiedliwości społecznej i zdrowia publicznego, można uzyskać do 4 punktów. W kategorii Materiały i zasoby - Produkt budowlany - EPD można uzyskać maksymalnie 2 punkty. Celem tej kategorii jest promowanie materiałów i produktów z udokumentowanym cyklem życia, które są korzystne dla środowiska, gospodarki i człowieka. Nagradza ona te projekty, w których zweryfikowano ogólną poprawę wydajności materiałów budowlanych w całym cyklu życia.

Metoda BREEAM składa się natomiast z sekcji środowiskowych i zagadnień do oceny. W sekcji Zdrowie i dobre samopoczucie w ramach zagadnienia Jakość powietrza w pomieszczeniach („Emisje z produktów budowlanych”) można uzyskać maksymalnie 2 punkty za dokumentowanie i zachęcanie do tworzenia zdrowego środowiska w pomieszczeniach poprzez specyfikację i instalację odpowiedniej wentylacji, wyposażenia i wykończenia.

Ponadto w części dotyczącej środowiska w Materiałach kwestia oceny wpływu cyklu życia wpływa na deklaracje środowiskowe produktów (EPD), których celem jest udokumentowanie i zachęcenie do stosowania solidnych i odpowiednich narzędzi oceny cyklu życia, a co za tym idzie do wskazania materiałów budowlanych o niskim wpływie na środowisko (w tym wbudowanej emisji CO2) w całym cyklu życia budynku, za co również może uzyskać maksymalnie 2 punkty.

W poniższej tabeli pokazano, gdzie można uzyskać punkt w obrębie obu metod certyfikacji.

LEED v4

Kategoria Jakość środowiska w pomieszczeniach — materiały o niskiej emisji zanieczyszczeń  Zrównoważone obiekty — redukcja wyspy ciepła/td> Priorytet regionalny Materiały i zasoby — Produkt budowlany — EPD
Punkty maks. 3 maks. 2 maks. 4 maks. 2
Cel Ograniczenie stężenia zanieczyszczeń chemicznych, które mogą negatywnie wpływać na jakość powietrza, zdrowie ludzi, wydajność i środowisko. Ograniczenie negatywnego wpływu wysp ciepła na mikroklimat oraz siedliska ludzi i zwierząt. Zachęcanie do stosowania rozwiązań odpowiadających konkretnym uwarunkowaniom geograficznym w zakresie środowiska, opartych na zasadach sprawiedliwości społecznej i zdrowia publicznego.

Promowanie stosowania materiałów i produktów, dla których dostępne są dane dotyczące cyklu życia i które są korzystne dla środowiska, gospodarki i człowieka. Nagradza ona te projekty, w których zweryfikowano ogólną poprawę wydajności materiałów budowlanych w całym cyklu życia..

BREEAM International New Construction 2016

Kategoria Hea 02 Jakość powietrza w pomieszczeniach — emisje z produktów budowlanych Mat 01 Wpływ cyklu życia — deklaracje środowiskowe produktów
Punkty Maks. 2 Maks. 2
Cel Dokumentowanie i zachęcanie do tworzenia zdrowego środowiska w pomieszczeniach poprzez specyfikację i instalację odpowiedniej wentylacji, wyposażenia i wykończenia. Dokumentowanie i promowanie stosowania solidnych i odpowiednich narzędzi oceny cyklu życia, a co za tym idzie do wskazania materiałów budowlanych o niskim wpływie na środowisko (w tym wbudowanej emisji CO2) w całym cyklu życia budynku..

Chcesz dowiedzieć się więcej i mieć dostęp do materiałów przygotowanych specjalnie dla architektów i dekoratorów wnętrz?

Zainspiruj się najnowszymi trendami i poszerzaj swoją wiedzę na temat rozwiązań w dziedzinie wykończenia wnętrz. Dołącz do Tikkurila Pro Designer – strefy stworzonej specjalnie dla architektów i dekoratorów wnętrz.

Dołącz do Tikkurila Pro Designer!
Dołącz teraz
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl