Produkty M1

M1 jako narzędzie do tworzenia zrównoważonego, zdrowego środowiska w pomieszczeniach

Oznakowania ekologiczne i certyfikaty pomagają w wyborze powłok, które są lepsze zarówno dla środowiska, jak dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. Czym są produkty M1 i jak pomagają w budowaniu zrównoważonego środowiska w budownictwie?

Farby do wnętrz mogą być wyróżniane międzynarodowymi etykietami ekologicznymi (np. Nordic Swan, EU Ecolabel), krajowymi oznaczeniami dotyczącymi alergii i astmy oraz klasyfikacjami emisji różnych związków do atmosfery. Certyfikowane produkty spełniają ustalone wymagania dotyczące wpływu na środowisko w całym cyklu życia – od pozyskania surowca, przez produkcję i użytkowanie, aż po utylizację. Oprócz wymagań środowiskowych, kryteria obejmują również wymagania w zakresie właściwości produktu zapewniające jego jakość i trwałość.

Farby niskoemisyjne są lepsze dla zdrowia i środowiska

Jedną z najczęściej stosowanych klasyfikacji emisji w sektorze materiałów budowlanych jest klasyfikacja M1, opracowana i opublikowana w 1996 roku przez fińskie towarzystwo Sisäilmayhdistys (zajmujące się jakością powietrza we wnętrzach i sprawami klimatu). Określa ona wartości graniczne emisji lotnych związków organicznych ogółem (TVOC), pojedynczych lotnych związków organicznych (VOC) ≤ EU-LCI, formaldehydu i amoniaku oraz związków CMR. Ocenia ona również akceptowalny poziom zapachu związanego z materiałem.

Emisje lotnych związków organicznych (LZO) przyczyniają się do powstawania ozonu w dolnych warstwach atmosfery, a w dużych stężeniach mają negatywny wpływ na ludzi, zwierzęta i rośliny. Podczas gdy ozon w stratosferze pomaga chronić naszą planetę przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym (UV), to na poziomie gruntu jest on niebezpieczny i może wywoływać efekt smogu, problemy z oddychaniem i straty w uprawach rolniczych. Niska zawartość lotnych związków organicznych w materiałach budowlanych ma zatem kluczowe znaczenie dla jakości powietrza w pomieszczeniach, dobrego samopoczucia użytkowników budynków, jak również dla środowiska.

Logo M1

Zgodność z certyfikatami środowiskowymi

Zrównoważone budownictwo i systemy certyfikacji ekologicznej — takie jak LEED, BREEAM, WELL, Miljöbyggnad i RTS — są dziś coraz popularniejsze, ponieważ deweloperzy dążą do neutralności węglowej, a konsumenci oczekują ekologicznych, zdrowych mieszkań i środowisk do pracy. Systemy certyfikacji ekologicznej kładą nacisk na jakość powietrza w pomieszczeniach, dlatego by spełnić te kryteria, zawartość LZO i poziomy emisji w produktach malarskich powinny być minimalne. 

W różnych krajach obowiązują różne wersje systemów certyfikacji ekologicznej, jak również różne wymagania w odniesieniu do różnych budynków i projektów indywidualnych. Dlatego niemożliwe jest podanie uniwersalnych wytycznych dotyczących odpowiednich produktów. Jeśli jednak szukasz produktów z klasyfikacją emisji M1 i niską zawartością LZO, to jesteś pod właściwym adresem.
 

Produkty M1

Kryteria koncentrują się na poziomach emisji i zapachu

Certyfikat M1 jest przyznawany przez Fińską Fundację Informacji Budowlanej produktom, które zostały przebadane w akredytowanym laboratorium badawczym i przeszły ocenę organoleptyczną. Po 4 tygodniach od nałożenia/zamontowania sklasyfikowane materiały muszą spełniać następujące kryteria:

Parametr

M1

M2

Emisja lotnych związków organicznych ogółem
(TVOC) [mg/m2h]

< 0,2

< 0,4

Emisja pojedynczego lotnego związku organicznego (VOC) [µg/m3]

≤ EU-LCI

≤ EU-LCI

Emisja formaldehydu [mg/ m2h]

< 0,05

< 0,125

Emisja amoniaku [mg/ m2h]

< 0,03

< 0,06

Emisja związków CMR należących do kategorii 1A lub 1B w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 [mg/m31

< 0,001

< 0,001

Zapach 2

bezwonny

bezwonny

1) nie zawiera formaldehydu
2) akceptacja zapachu ≥ 0,0
(Źródło: kliknij tutaj)
 

Ponad 300 certyfikowanych produktów

Tikkurila znacząco zredukowała emisję lotnych związków organicznych (VOC) w swoich produktach poprzez przejście z produktów rozpuszczalnikowych na produkty wodorozcieńczalne. W ofercie Tikkurila jest 300 produktów, które otrzymały międzynarodowe lub krajowe etykiety ekologiczne, oznakowania dotyczące alergii i astmy lub klasyfikację M1 zapewniającą niski poziom emisji. 

Zobacz wszystkie nasze produkty M1

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o ekologicznym budownictwie? Zapisz się do newslettera dla profesjonalistów i bądź na bieżąco z naszymi nowościami.

Zapisz się do newslettera
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl