powłoki-na-powierzchnie-betonowe

Posadzki przemysłowe w obiektach przemysłu farmaceutycznego

Produkty spełniające najwyższe standardy higieniczne

Zakłady produkcyjne i laboratoria w przemyśle farmaceutycznym to miejsca szczególnie wrażliwe na zabrudzenia i bakterie.  Dlatego szczególnie ważnym jest, aby w takich obiektach wszystkie powierzchnie były łatwe w utrzymaniu w czystości.

produkty-na-posadzki-w-przemyśle-farmaceutycznym

Posiadamy w swojej ofercie powłoki na posadzki betonowe, które mogą być stosowane w przemyśle farmaceutycznym.  Wodorozcieńczalna farba epoksydowa Fontefloor EP 100 to idealny wybór na posadzki i ściany betonowe narażone na umiarkowane obciążenia chemiczne i mechaniczne.  Dla bardziej wymagającego środowiska , polecamy trwałe produkty bezrozpuszczalnikowe Temafloor 3000 oraz Temafloor 4000.

pracownik-w-labolatorium

Umiarkowane obciążenia chemiczne i mechaniczne

DFT CAŁKOWITE
2000
DFT CAŁKOWITE
500
SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
2000
SYSTEM
-
DFT CAŁKOWITE
250
DFT CAŁKOWITE
500
SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
500

Silne i bardzo silne obciążenia chemiczne i mechaniczne

SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
2000
SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
4000
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl