obiekt mostowy

Kalkulator kosztów zabezpieczenia powierzchni metalowych

Kalkulator oblicza koszt użycia jednego produktu lub całego systemu z dodatkiem lub bez rozcieńczalnika. W obliczeniach można również uwzględnić stratę materiału dla wybranej technologii aplikacji. Otrzymany wynik informuje o: grubości warstwy suchej (DFT), zużyciu farby i rozcieńczalnika, koszcie za 1m2 oraz za 1 litr. Wyniki mogą być prezentowane na poziomie pojedynczego produktu lub zbiorczo. Otrzymane wartości mogą być wykorzystane do porównania poszczególnych produktów lub do oszacowania kosztów całego projektu, zawierającego kilka produktów w systemie.
 

 

 

 

Informacje, instrukcje i/lub rekomendacje wynikające z użycia kalkulatora oparte są naszym doświadczeniu i przekazywane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jednak nie są wyczerpujące. Kalkulator ma charakter poglądowy, a otrzymane wartości są szacunkowe. Tikkurila nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania otrzymanych informacji oraz za konsekwencje mogące wyniknąć z ich wykorzystania..

dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl