konstrukcja stalowa

Często zadawane pytania — powłoki do metalu

Głównym zadaniem wszystkich powłok do powierzchni metalowych jest zabezpieczenie powierzchni przed korozją, ale każda z nich wykazuje nieco inne działanie ze względu na różnice we właściwościach. Cel jest oczywisty: dobranie takich powłok do zabezpieczenia powierzchni, które najlepiej odpowiadają potrzebom Twojej firmy, a jednocześnie spełniają najwyższe wymagania w zakresie jakości i trwałości.

Tikkurila oferuje szeroki wybór systemów malarskich do powierzchni metalowych, spełniających najbardziej wyśrubowane normy jakości. W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na niektóre z najczęściej zadawanych pytań dotyczących malowania powierzchni metalowych i służących do tego produktów.

Jak wybrać produkty do zabezpieczeń antykorozyjnych, które najlepiej sprawdzą się w mojej firmie?

Odpowiedź nie jest taka prosta, bowiem trzeba uwzględnić kilka czynników.

Po pierwsze — jakie funkcje ma spełniać powłoka na powierzchni metalowej? W jakim środowisku będzie eksploatowana powłoka? W jaki sposób Twoi klienci będą używać produktu końcowego? Zastanów się też, jak trwały ma być system malarski, jakie normy dotyczące malowania mają zastosowanie w Twoim przypadku i na ile istotnym czynnikiem jest dla Ciebie ochrona środowiska. Rozważ swój aktualny proces produkcyjny, jaki sprzęt wykorzystujesz, jakiego rodzaju metalowe powierzchnie malujesz i czy aplikujesz farbę przed montażem, czy po.

Weź pod uwagę harmonogram i termin zakończenia projektu. Policz, ile czasu potrzeba na wyschnięcie farby, kiedy będziesz w stanie spakować wyschnięty produkt i jak dużą powierzchnię musisz pomalować jednego dnia.

Przeanalizuj swój budżet, pamiętając o tym, że niektóre produkty wiążą się z większymi wydatkami na początku, ale są ekonomiczne w przypadku dłuższego stosowania.

heureka muzeum

Jak mogę ograniczyć emisje lotnych związków organicznych (LZO) w mojej firmie?

Stosowanie produktów wodorozcieńczalnych to skuteczny sposób na zmniejszenie emisji LZO. Jednym z głównych argumentów przemawiających za używaniem powłok wodorozcieńczalnych jest ich zdecydowanie mniejszy wpływ na środowisko. Podczas gdy produkty na bazie rozpuszczalników mogą emitować duże ilości lotnych związków organicznych, farby wodorozcieńczalne nie uwalniają ich wcale lub w bardzo małych ilościach.

Wpływ produktów wodorozcieńczalnych na środowisko jest nieporównanie mniejszy niż farb na bazie rozpuszczalnika, zwłaszcza na etapie ich aplikowania. Wynika to z tego, że podczas schnięcia farb wodorozcieńczalnych do atmosfery uwalniana jest prawie wyłącznie woda. A ponieważ do zmycia farby na bazie wody nie potrzeba niczego oprócz wody, w procesie czyszczenia także nie są uwalniane LZO.

Innym sposobem na zmniejszenie emisji szkodliwych rozpuszczalników jest stosowanie do malowania powierzchni metalowych niektórych produktów o wysokiej zawartości cząstek stałych i bardzo niskiej zawartości lotnych związków organicznych.

Jak zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo osób pracujących z farbami i powłokami przemysłowymi?

Wiele firm decyduje się na używanie farb wodorozcieńczalnych, aby dbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz zmniejszyć ryzyko eksplozji. Farby wodorozcieńczalne rzadziej powodują podrażnienia i alergie, są bezpieczniejsze dla użytkownika. Ale bez względu na rodzaj używanej farby należy zawsze pamiętać o stosowaniu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

Należy nosić rękawice ochronne, odzież ochronną, stosować ochronę oczu oraz dróg oddechowych na wypadek niedostatecznej wentylacji malowanego obszaru. Wdychanie oparów może być niebezpieczne, zarówno w przypadku używania farb wodorozcieńczalnych, jak i tych na bazie rozpuszczalników. Jednak podczas schnięcia farb wodorozcieńczalnych wyparowuje tylko woda, a nie lotne związki organiczne (LZO), zatem na tym etapie farba nie jest już tak niebezpieczna dla zdrowia.

Jakie rodzaje farb do zabezpieczenia antykorozyjnego znajdują się w ofercie firmy Tikkurila?

Posiadamy bogaty zestaw produktów do zabezpieczenia antykorozyjnego — od tradycyjnych farb alkidowych po nowoczesne, zaawansowane technologicznie farby poliuretanowe nakładane bezpośrednio na podłoża metalowe, farby podkładowe i nawierzchniowe rozpuszczalnikowe, bardziej ekologiczne farby o wysokiej zawartości cząstek stałych, farby bezrozpuszczalnikowe oraz zaawansowane produkty wodorozcieńczalne.


Nasze tradycyjne produkty do powierzchni metalowych zapewniają trwałe zabezpieczenie przed korozją i uszkodzeniami w rozsądnej cenie. 

Nasze produkty o wysokiej zawartości cząstek stałych zawierają bardzo mało lotnych związków organicznych, co pomaga ograniczać szkodliwe emisje rozpuszczalników. 

Nasze produkty wodorozcieńczalne wypadają korzystnie w porównaniu z powłokami na bazie rozpuszczalnika. Spełniają wszystkie wymagania najnowszych przepisów w zakresie ochrony środowiska, jak również przemysłowe normy jakości.

Czy farby i powłoki przemysłowe Tikkurila są testowane i certyfikowane zgodnie z normami przemysłowymi?

Wszystkie nasze farby do zabezpieczenia powierzchni metalowych spełniają wymogi międzynarodowej normy ISO 12944 w zakresie ochrony antykorozyjnej. Oferujemy również systemy malarskie posiadające inne certyfikaty, w tym Norsok (Norwegia), Silko (Finlandia) i GOST (Rosja).
 

Czym różnią się farby wodorozcieńczalne od rozpuszczalnikowych?

W zależności od zastosowanego rozpuszczalnika (woda lub inna substancja chemiczna) farby do powierzchni metalowych dzielą się na wodorozcieńczalne lub rozpuszczalnikowe. Rozpuszczalnik utrzymuje farbę rozpuszczalnikową w stanie płynnym.

Przeznaczenie obu typów farb do powierzchni metalowych jest takie samo: zabezpieczenie metalu przed korozją. Ale cechy i właściwości spoiw stosowanych w powłokach rozpuszczalnikowych różnią się od tych, które występują w farbach wodorozcieńczalnych. Ze względu na różnice w składzie oba te rodzaje powłok różnią się także parametrami, takimi jak:

  • Lotne związki organiczne
  • Zdrowie i bezpieczeństwo
  • Okres przydatności do użytku
  • Właściwości antykorozyjne i odporność na działanie warunków atmosferycznych
  • Warunki nakładania farby
  • Wymagania dotyczące sprzętu, czyszczenia i utylizacji 

Aby uzyskać dodatkowe informacje, przeczytaj artkuł Powłoki wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe – porównanie w zastosowaniach przemysłowych.

Karusel

Czy powłoki wodorozcieńczalne naprawdę zabezpieczają metalowe powierzchnie przed korozją?

Tak, powłoki na bazie farb wodorozcieńczalnych zabezpieczają metal przed korozją i jest to jedna z ich głównych właściwości.
Jednak rodzaj użytego rozpuszczalnika w żaden sposób nie wpływa na właściwości antykorozyjne powłoki. Chemiczny lub wodny środek utrzymujący farbę w stanie płynnym jest tylko nośnikiem warstwy tworzącej materiał antykorozyjny na malowanej powierzchni. Woda odparowuje z farb wodorozcieńczalnych w identyczny sposób, jak inne rozpuszczalniki chemiczne.

Szukając powłoki o odpowiednich właściwościach antykorozyjnych do zabezpieczenia powierzchni metalu, należy przyjrzeć się określonym produktom na bazie wody i rozpuszczalników chemicznych. Na przykład, niektóre akrylowe farby wodorozcieńczalne wykazują nawet wyższą odporność na działanie warunków atmosferycznych niż część produktów na bazie rozpuszczalników, szczególnie jeśli idzie o stabilność koloru i połysku.

Jakie są zalety stosowania farb wodorozcieńczalnych? 

Prawdą jest, że farby wodorozcieńczalne są droższe i wymagają staranniejszego przygotowania powierzchni przed malowaniem. Niemniej gra jest warta świeczki, jeżeli Twoja firma priorytetowo traktuje ochronę środowiska, redukcję śladu węglowego i bezpieczeństwo pracowników. 

Farby wodorozcieńczalne są bardziej przyjazne dla środowiska, ponieważ uwalniają mniej lotnych związków organicznych. Wraz z rosnącym znaczeniem ekologii i zaostrzaniem przepisów w zakresie ochrony środowiska wiele firm stawia na produkty wodorozcieńczalne. Są one także bezpieczniejsze dla pracowników. W farbie wodorozcieńczalnej rozpuszczalnikiem jest woda, a w rozpuszczalnikowej — rozcieńczalnik chemiczny. Podczas schnięcia produktów na bazie wody do atmosfery paruje prawie wyłącznie woda, a nie toksyczne związki chemiczne. W związku z tym produkty na bazie wody są zdecydowanie bezpieczniejszym wyborem zarówno z punktu widzenia środowiska, jak i użytkowników.  

Czy stosowanie powłok na bazie wody wiąże się z większymi wymaganiami dotyczącymi konserwacji?

Farby wodorozcieńczalne nie różnią się pod tym względem od innych powłok do powierzchni metalowych, o ile nie są używane w ekstremalnie trudnych warunkach. Może być konieczne przeprowadzenie drobnych prac konserwacyjnych po malowaniu, ale odpowiednie przygotowanie powierzchni i prawidłowe nałożenie farby znacząco poprawia jej trwałość. 

Powłoki wodorozcieńczalne należy konserwować z taką samą częstotliwością, co alternatywne rozwiązania, o ile nie są używane w ekstremalnie trudnych warunkach. Podobnie jak w przypadku farb rozpuszczalnikowych skład produktów wodorozcieńczalnych jest starannie opracowywany i testowany w celu zapewnienia ich wymaganej jakości i wytrzymałości. Może być konieczne przeprowadzenie drobnych prac konserwacyjnych, ale odpowiednie przygotowanie powierzchni i prawidłowe nałożenie farby znacząco poprawia jej trwałość. 

Tak samo jak w przypadku produktów rozpuszczalnikowych, na rynku jest szeroki wybór rozwiązań do konserwacji przemysłowych powierzchni metalowych.

Jeżeli masz więcej pytań, skontaktuj się z nami! 

Zapisz się do newslettera
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl