drewniana konstrukcja

Kalkulator kosztów zabezpieczenia powierzchni drewnianych

Kalkulator oblicza koszt użycia jednego produktu lub całego systemu z dodatkiem lub bez rozcieńczalnika. W obliczeniach można również uwzględnić stratę materiału dla wybranej technologii aplikacji. Otrzymany wynik informuje o grubości warstwy suchej (DFT) (gr/m2 & µm) oraz o koszcie za 1m2 & µm. Wyniki mogą być prezentowane na poziomie pojedynczego produktu lub zbiorczo. Otrzymane wartości mogą być wykorzystane do porównania poszczególnych produktów lub do oszacowania kosztów całego projektu, zawierającego kilka produktów w systemie.
.

 

 

Informacje, instrukcje i/lub rekomendacje wynikające z użycia kalkulatora oparte są naszym doświadczeniu i przekazywane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jednak nie są wyczerpujące. Kalkulator ma charakter poglądowy, a otrzymane wartości są szacunkowe. Tikkurila nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania otrzymanych informacji oraz za konsekwencje mogące wyniknąć z ich wykorzystania.

dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl