Antykorozyjne systemy powłokowe

Wyszukiwarka systemów na powierzchnie metalowe

Przygotowaliśmy gotowe systemy malarskie na powierzchnie metalowe, które stanowią komplementarne rozwiązania powłokowe na potrzeby danego projektu. Dzięki naszej wyszukiwarce systemów wybór odpowiedniej technologii stanie się szybkim i łatwym procesem. 

Posiadamy w swojej ofercie szeroki wybór systemów malarskich, które spełniają wymogi normy PN-EN ISO 12944 dot. ochrony przed korozją konstrukcji stalowych. Część 5 tej normy przedstawia wytyczne związane z doborem ochronnych systemów malarskich przeznaczonych do różnych środowisk korozyjnych: C2, C3, C4, C5. Norma określa również zakres trwałości systemu malarskiego, czyli żywotność systemu do pierwszej kompleksowej pracy renowacyjnej.

Ustalono następujące zakresy trwałości systemów:

Krótki (L) – do 7 lat  
Średni (M) – 7 – 15 lat
Długi (H) – 15 – 25 lat
Bardzo długi (VH) – powyżej 25 lat

SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
100
KAT. KOROZYJNOŚCI
C2-M
NORMA
C2.02
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Sa2½
SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
100
KAT. KOROZYJNOŚCI
C3-L
NORMA
C3.01
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Sa2½
SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
160
KAT. KOROZYJNOŚCI
C2-H
NORMA
C2.03
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Sa2½
SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
160
KAT. KOROZYJNOŚCI
C3-M
NORMA
C3.02
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Sa2½
SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
80
KAT. KOROZYJNOŚCI
C2-L
NORMA
C2.01
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Sa2½
SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
100
KAT. KOROZYJNOŚCI
C2-M
NORMA
C2.02
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Sa2½
SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
160
KAT. KOROZYJNOŚCI
C2-H
NORMA
C2.03
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Sa2½
SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
80
KAT. KOROZYJNOŚCI
C2-L
NORMA
C2.01
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Sa2½
SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
100
KAT. KOROZYJNOŚCI
C2-M
NORMA
C2.02
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Sa2½
SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
100
KAT. KOROZYJNOŚCI
C3-L
NORMA
C3.01
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Sa2½
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl