Antykorozyjne systemy powłokowe

Posiadamy w swojej ofercie szeroki wybór systemów malarskich, które spełniają wymogi normy PN-EN ISO 12944 dot. ochrony przed korozją konstrukcji stalowych. Część 5 tej normy przedstawia wytyczne związane z doborem ochronnych systemów malarskich przeznaczonych do różnych środowisk korozyjnych: C2, C3, C4, C5. Norma określa również zakres trwałości systemu malarskiego, czyli żywotność systemu do pierwszej kompleksowej pracy renowacyjnej.

Ustalono następujące zakresy trwałości systemów:

Krótki (L) – do 7 lat  
Średni (M) – 7 – 15 lat
Długi (H) – 15 – 25 lat
Bardzo długi (VH) – powyżej 25 lat

Wyszukiwarka systemów na powierzchnie metalowe

Narzędzie wyszukiwarki znacznie ułatwi dobór odpowiedniego zabezpieczenia powierzchni metalowej. Wyszukiwanie najlepiej rozpocząć od wyboru pól 'Nowe konstrukcje', 'Malowanie renowacyjne' lub 'Gotowe rozwiązania'. Po wybraniu 'Nowe konstrukcje' możemy wyselekcjonować rodzaj podłoża i produktu lub kategorię korozyjności. Następnie zalecamy wybór rodzaju lub zakresu trwałości systemu.

SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
240
KAT. KOROZYJNOŚCI
C5
NORMA
G5.05
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
SaS
{"id":"42033","product-type":"solvent-borne","substrate":"Zinc","metal-corrosivity-category":["C5"],"metal-standard-based-names":["G5.05"],"metal-durability":"VH"}
SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
200
KAT. KOROZYJNOŚCI
C5
NORMA
G5.04
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
SaS
{"id":"42032","product-type":"solvent-borne","substrate":"Zinc","metal-corrosivity-category":["C5"],"metal-standard-based-names":["G5.04"],"metal-durability":"H"}
SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
200
KAT. KOROZYJNOŚCI
C4
NORMA
G4.06
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
SaS
{"id":"42031","product-type":"solvent-borne","substrate":"Zinc","metal-corrosivity-category":["C4"],"metal-standard-based-names":["G4.06"],"metal-durability":"VH"}
SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
160
KAT. KOROZYJNOŚCI
C4
NORMA
G4.04
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
SaS
{"id":"42029","product-type":"solvent-borne","substrate":"Zinc","metal-corrosivity-category":["C4"],"metal-standard-based-names":["G4.04"],"metal-durability":"H"}
SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
160
KAT. KOROZYJNOŚCI
C5
NORMA
G5.02b
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
SaS
{"id":"42030","product-type":"solvent-borne","substrate":"Zinc","metal-corrosivity-category":["C5"],"metal-standard-based-names":["G5.02b"],"metal-durability":"M"}
SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
160
KAT. KOROZYJNOŚCI
C3
NORMA
G3.04
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
SaS
{"id":"42028","product-type":"solvent-borne","substrate":"Zinc","metal-corrosivity-category":["C3"],"metal-standard-based-names":["G3.04"],"metal-durability":"VH"}
SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
120
KAT. KOROZYJNOŚCI
C5
NORMA
G5.01
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
SaS
{"id":"42027","product-type":"solvent-borne","substrate":"Zinc","metal-corrosivity-category":["C5"],"metal-standard-based-names":["G5.01"],"metal-durability":"L"}
SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
120
KAT. KOROZYJNOŚCI
C4
NORMA
G4.02
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
SaS
{"id":"42026","product-type":"solvent-borne","substrate":"Zinc","metal-corrosivity-category":["C4"],"metal-standard-based-names":["G4.02"],"metal-durability":"M"}
SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
120
KAT. KOROZYJNOŚCI
C3
NORMA
G3.02
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
SaS
{"id":"42025","product-type":"solvent-borne","substrate":"Zinc","metal-corrosivity-category":["C3"],"metal-standard-based-names":["G3.02"],"metal-durability":"H"}
SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
360
KAT. KOROZYJNOŚCI
C5
NORMA
C5.04
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Sa2½
{"id":"42023","product-type":"solvent-borne","substrate":"Steel","metal-corrosivity-category":["C5"],"metal-standard-based-names":["C5.04"],"metal-durability":"VH"}
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.