Antykorozyjne systemy powłokowe

Posiadamy w swojej ofercie szeroki wybór systemów malarskich, które spełniają wymogi normy PN-EN ISO 12944 dot. ochrony przed korozją konstrukcji stalowych. Część 5 tej normy przedstawia wytyczne związane z doborem ochronnych systemów malarskich przeznaczonych do różnych środowisk korozyjnych: C2, C3, C4, C5. Norma określa również zakres trwałości systemu malarskiego, czyli żywotność systemu do pierwszej kompleksowej pracy renowacyjnej.

Ustalono następujące zakresy trwałości systemów:

Krótki (L) – do 7 lat  
Średni (M) – 7 – 15 lat
Długi (H) – 15 – 25 lat
Bardzo długi (VH) – powyżej 25 lat

Wyszukiwarka systemów na powierzchnie metalowe

Narzędzie wyszukiwarki znacznie ułatwi dobór odpowiedniego zabezpieczenia powierzchni metalowej. Wyszukiwanie najlepiej rozpocząć od wyboru pól 'Nowe konstrukcje', 'Malowanie renowacyjne' lub 'Gotowe rozwiązania'. Następnie możemy wyselekcjonować rodzaj produktu i podłoża, kategorię korozyjności, normę oraz zakres trwałości systemu. W przypadku gotowych rozwiązań selekcja systemów następuje poprzez wybór przeznaczenia.

SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
100
KAT. KOROZYJNOŚCI
C2-M
NORMA
C2.02
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Sa2½
SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
100
KAT. KOROZYJNOŚCI
C3-L
NORMA
C3.01
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Sa2½
SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
160
KAT. KOROZYJNOŚCI
C2-H
NORMA
C2.03
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Sa2½
SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
160
KAT. KOROZYJNOŚCI
C3-M
NORMA
C3.02
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Sa2½
SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
80
KAT. KOROZYJNOŚCI
C2-L
NORMA
C2.01
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Sa2½
SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
100
KAT. KOROZYJNOŚCI
C2-M
NORMA
C2.02
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Sa2½
SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
160
KAT. KOROZYJNOŚCI
C2-H
NORMA
C2.03
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Sa2½
SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
80
KAT. KOROZYJNOŚCI
C2-L
NORMA
C2.01
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Sa2½
SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
100
KAT. KOROZYJNOŚCI
C2-M
NORMA
C2.02
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Sa2½
SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
100
KAT. KOROZYJNOŚCI
C3-L
NORMA
C3.01
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Sa2½
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl