drewniana elewacja

Licznik emisji LZO dla produktów do drewna

Ten program kalkulacyjny szacuje wielkość emisji LZO bazując na rocznym zużyciu pojedynczego produktu lub całego systemu. Otrzymany wynik informuje o wielkości emisji LZO/l oraz ilość rocznej wielkości emisji LZO dla pojedynczego produktu lub całego systemu. Otrzymane wartości mogą być wykorzystane do porównania wielkości emisji LZO dla poszczególnych produktów, dla całego projektu lub do oszacowania wielkości emisji LZO dla procesu produkcyjnego.
.

Informacje, instrukcje i/lub rekomendacje wynikające z użycia kalkulatora oparte są naszym doświadczeniu i przekazywane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jednak nie są wyczerpujące. Kalkulator ma charakter poglądowy, a otrzymane wartości są szacunkowe. Tikkurila nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania otrzymanych informacji oraz za konsekwencje mogące wyniknąć z ich wykorzystania.

dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl