Produkty o wysokiej zawartości części stałych na powierzchnie metalowe

 

Tikkurila oferuje szeroki wybór produktów o wysokiej zawartości części stałych, które charakteryzują się bardzo niską emisją lotnych związków organicznych.  Mogą być stosowane w systemach jednopowłokowych, co znacznie obniża koszty produkcji.

 

Alkidowe farby nawierzchniowe
{"id":"25391","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Uniwersalny"}
{"id":"25392","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Uniwersalny"}
{"id":"25393","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Uniwersalny"}
Epoksydowe farby nawierzchniowe
{"id":"25489","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Uniwersalny"}
{"id":"25376","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Uniwersalny"}
Farby epoksydowe typu 'mastyk'
{"id":"25370","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Uniwersalny"}
{"id":"25488","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Uniwersalny"}
Farby poliuretanowe
{"id":"25478","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Uniwersalny"}
{"id":"25383","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Uniwersalny"}
{"id":"25384","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Uniwersalny"}
{"id":"25401","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Uniwersalny"}
{"id":"25402","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Uniwersalny"}
Farby epoksyestrowe
{"id":"25341","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Uniwersalny"}
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.