Produkty o wysokiej zawartości części stałych na powierzchnie metalowe

 

Tikkurila oferuje szeroki wybór produktów o wysokiej zawartości części stałych, które charakteryzują się bardzo niską emisją lotnych związków organicznych.  Mogą być stosowane w systemach jednopowłokowych, co znacznie obniża koszty produkcji.

 

Alkidowe farby nawierzchniowe

Epoksydowe farby nawierzchniowe

{"id":"25489","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Uniwersalny"}
{"id":"25376","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Uniwersalny"}

Farby epoksyestrowe

{"id":"25341","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Uniwersalny"}
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl