Temabond ST 300

Dwuskładnikowa, modyfikowana farba epoksydowa o wysokiej zawartości części stałych, do wymagających powierzchni.

CE
  • Mieszalnikowa farba epoksydowa o wysokiej zawartości części stałych., do wymagających powierzchni.
  • Farba może być stosowana w zanurzeniu w wodzie.
  • Dobra odporność na obciążenia chemiczne i ścieranie
Opis

Dwuskładnikowa, modyfikowana farba epoksydowa o wysokiej zawartości części stałych, do wymagających powierzchni.


Właściwości produktu

• Idealne rozwiązanie do malowania renowacyjnego ze względu na bardzo dobrą przyczepność nawet do ręcznie przygotowanej stali. Jako produkt o wysokiej zawartości części stałych, farba ma niższą emisję lotnych związków organicznych niż konwencjonalne farby epoksydowe. • Odporny na zanurzenie w wodzie, dzięki czemu może być stosowany m.in. na konstrukcjach stalowych zanurzonych w wodzie lub zakopanych w ziemi. Produkt może być również stosowany do malowania elektrowni wodnych. Jako produkt oznaczony znakiem CE, Temabond ST 300 nadaje się do powierzchni betonowych. • Barwiony Temabond ST 300 tworzy bardzo szczelną warstwę o dobrej odporności chemicznej i odporności na ścieranie. Produkt służy do przemalowywania i malowania zaprawkowego trudnych do czyszczenia powierzchni stalowych, takich jak mosty, cysterny oraz różnego rodzaju konstrukcje stalowe i urządzenia w przemyśle drzewnym i chemicznym. • Dzięki oznakowaniu CE nadaje się do powierzchni betonowych. • Tworzy bardzo mocną i trwałą powłokę, odporną chemicznie i mechanicznie. • Posiada dobre własności budowania powłoki, również przy nakładaniu pędzlem. • Może być nakładana na stare powłoki alkidowe. • Może być stosowana jako system jednopowłokowy / gruntoemalia. • Temabond WG 300 – zimowa wersja Temabond ST 300, może się utwardzać w niskich temperaturach.


Przykłady zastosowania

• Zalecana do wykonywania napraw malarskich w miejscach uszkodzonych podczas transportu lub instalacji.


Mieszalnikowa farba epoksydowa o wysokiej zawartości części stałych., do wymagających powierzchni.

Temabond ST 300 ma bardzo dobrą przyczepność do powierzchni stalowych obrobionych strumieniowo lub przygotowanych ręcznie. Jako produkt o wysokiej zawartości części stałych emisja rozpuszczalników jest niższa niż przy tradycyjnych wyrobach epoksydowych (niska zawartość rozpuszczalników).

Product usp1prof_img
Surface-tolerant high-solids tintable epoxy paint

Farba może być stosowana w zanurzeniu w wodzie.

Temabond ST 300 jest odporny na zanurzenie w wodzie i dlatego może być stosowany np. na konstrukcjach stalowych w zanurzeniu w wodzie i glebie. Może być również stosowany do malowania elektrowni wodnych. Dzięki oznakowaniu CE nadaje się do powierzchni betonowych.

Product usp2prof_img
Suitable for immersion

Dobra odporność na obciążenia chemiczne i ścieranie

Mieszalnikowy Temabond ST 300 tworzy bardzo mocną i trwałą powłokę, odporną chemicznie i mechanicznie. Jest stosowany jako podkład na powierzchniach stalowych trudnych do oczyszczenia w procesie produkcji, jak np. mosty, cysterny oraz różne rodzaje konstrukcji i urządzeń w przemyśle chemicznym i drzewnym.

Product usp3prof_img
Good chemical and abrasion resistance
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl