Fontezinc 85

Dwuskładnikowa, wodorozcieńczalna farba epoksydowa z zawartością cynku.

  • Katodowa ochrona stali
  • Systemy do trudnych warunków
Opis

Dwuskładnikowa, wodorozcieńczalna farba epoksydowa z zawartością cynku.


Właściwości produktu

• Zapewnia ochronę katodową stali. • Stosowana jako podkład w systemach epoksydowych, poliuretanowych i akrylowych dla powierzchni stalowych narażonych na ciężkie warunki atmosferyczne. • Może być stosowana bez warstwy nawierzchniowej do malowania powierzchni narażonych na warunki atmosferyczne . • Nadaje się tylko do użytku przemysłowego wg. Dyrektywy 1999/13/EC.


Przykłady zastosowania

• Zalecana do malowania mostów, dźwigów, konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń w przemyśle celulozowo-papierniczym oraz chemicznym; np. estakady pod rurociągi, przenośniki.


Katodowa ochrona stali

Fontezinc 85 jest bardziej przyjazną dla środowiska opcją dla mostów, dźwigów i konstrukcji stalowych, a także konstrukcji stalowych i urządzeń w przemyśle leśnym i chemicznym.

Product usp1prof_img
Offers cathodic protection of steel

Systemy do trudnych warunków

Fontezinc 85 jest przeznaczony do stosowania jako podkład w wodorozcieńczalnych systemach epoksydowych, poliuretanowych i akrylowych do powierzchni stalowych narażonych na działanie ciężkich warunków klimatycznych do klasy korozyjności C5.

Product usp2prof_img
For paint systems in severe environments
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl