Pinja Pro Primer

Wodorozcieńczalny podkład ogólnego stosowania do gruntowania tarcicy.

  • Ekonomiczny podkład do okładzin
  • Elastyczny grunt alkidowy
  • Może być stosowany przed aplikacją wodorozcieńczalnych lub alkidowych powłok nawierzchniowych
Opis

Wodorozcieńczalny podkład ogólnego stosowania do gruntowania tarcicy.


Właściwości produktu

• Daje dobrą 6 - 10 miesięczną ochronę. • Ekonomiczny grunt do okładzin. • Elastyczny podkład alkidowy. • Może być stosowany pod farby wodorozcieńczalne i alkidowe.


Przykłady zastosowania

• Zalecany do gruntowania powierzchni zewnętrznych okładzin, płyt i desek.


Ekonomiczny podkład do okładzin

Pinja Pro Primer jest wodorozcieńczalnym podkładem ogólnego stosowania do gruntowania tarcicy.

Product usp1prof_img
Economical primer for claddings

Elastyczny grunt alkidowy

Pinja Pro Primer zapewnia tymczasową ochronę do 10 miesięcy bez powłoki bez warstwy nawierzchniowej.

Product usp2prof_img
Flexible alkyd primer

Może być stosowany przed aplikacją wodorozcieńczalnych lub alkidowych powłok nawierzchniowych

Pinja Pro Primer ułatwia wybór warstwy nawierzchniowej, ponieważ może być pokryty produktem wodorozcieńczalnym lub alkidowym.

Product usp3prof_img
Can be used prior to the application of water-borne or alkyd topcoats
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl