Temacoat Primer

Dwuskładnikowa, modyfikowana farba epoksydowa, zawierająca pigmenty antykorozyjne.

Opis

Dwuskładnikowa, modyfikowana farba epoksydowa, zawierająca pigmenty antykorozyjne.


Właściwości produktu

• Dobra przyczepność do powierzchni stalowych, aluminiowych i ocynkowanych. Możliwość uzyskania żądanej grubości systemu przy aplikacji jednej warstwy. Produkt o wysokiej zawartości części stałych zapewniający długotrwałą ochronę zabezpieczanej powierzchni. • Grubopowłokowy podkład do systemów malarskich eksploatowanych w trudnych warunkach. Produkt stosowany jako międzywarstwa w systemach posiadających aprobatę NORSOK narażanych na działanie atmosfery morskiej. • Możliwość aplikacji w różnych warunkach poprzez dobór odpowiedniego utwardzacza. Może być stosowany w temperaturze poniżej zera. • Używana jako grunt lub międzywarstwa na powierzchnie narażone na warunki atmosferyczne, agresję chemiczną i mechaniczną. • Pigmentowany antykorozyjnie fosforanem cynku. • Zalecany do malowania zewnętrznych powierzchni zbiorników, rurociągów, przenośników oraz innych konstrukcji i urządzeń.


Przykłady zastosowania

• Zalecana do malowania zewnętrznych powierzchni zbiorników, rurociągów, przenośników oraz innych konstrukcji i urządzeń.


Podkład epoksydowy o wysokiej zawartości części stałych

Temacoat Primer to farba o wysokiej zawartości części stałych zawierająca pigmenty antykorozyjne, np. fosforan cynku.

Product usp1prof_img
High-build epoxy for various surfaces

Grubopowłokowy grunt epoksydowy na różnego typu podłoża

Temacoat Primer charakteryzuje się dobrą przyczepnością do powierzchni stalowych, ocynkowanych oraz aluminium i może być stosowany jako podkład lub międzywarstwa w systemach chemoutwardzalnych pracujących w bardzo agresywnej atmosferze korozyjnej. Farba może być aplikowana jednorazowo na duże grubości - do 225 µm grubości warstwy na mokro

Product usp2prof_img
NORSOK approved

Może być stosowany w niskich temperaturach

Temacoat Primer w zestawie z utwardzaczem Hardener 008 5613 schnie w temperaturze nawet do -5°C.

Product usp3prof_img
Flexible overcoating time
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl