metal-structure.jpg

Konstrukcje stalowe eksploatowane na zewnątrz

Powłoki przemysłowe o wysokiej zawartości części stałych, stosowane w różnych środowiskach korozyjnych

Tikkurila posiada w swojej ofercie szeroki wybór systemów malarskich, które spełniają wymogi normy  PN-EN ISO 12944 dot. ochrony przed korozją konstrukcji stalowych.  Część 5 tej normy przedstawia wytyczne związane z doborem ochronnych systemów malarskich przeznaczonych do różnych środowisk korozyjnych: C2, C3, C4, C5-I oraz C5-M.  Norma określa również trwałość systemu malarskiego, czyli żywotność systemu do pierwszej kompleksowej pracy renowacyjnej.  Ustalono następujące okresy trwałości:

Krótki (L) - 2 - 5 lat

Średni (M) - 5 -15 lat

Długi (H) - powyżej 15 lat

Niektóre systemy malarskie Tikkurila spełniają również wymagania norweskiego standardu NORSOK, który jest jednym z najbardziej restrykcyjnych norm dla systemów antykorozyjnych.  Testy NORSOK przeprowadzane są zgodnie z normą ISO 20340.

Systemy powłokowe Tikkurila do zabezpieczania nowych konstrukcji stalowych oraz do prac renowacyjnych są odpowiednio dostosowane do warunków korozyjności atmosfery, od umiarkowanego do silnego stopnia obciążenia.

Systemy malarskie na nowe konstrukcje stalowe

Jeżeli poszukujesz rozwiązań antykorozyjnych dla powierzchni ocynkowanych i aluminium, skorzystaj z wyszukiwarki systemów >>.

 

Systemy powłokowe dla kategorii korozyjności C3

Kategoria korozyjności C3 Średnia korozyjność atmosfery.
Na zewnątrz: Atmosfery miejskie i przemysłowe, średnie zanieczyszczenie SO2.  Obszary przybrzeżne o średnim zasoleniu.
Wewnątrz: Pomieszczenia produkcyjne o dużej wilgotności i pewnym zanieczyszczeniu powietrza, np. zakłady spożywcze, pralnie, browary.

Systemy powłokowe dla kategorii korozyjności C4

Kategoria korozyjności C4 Duża korozyjność atmosfery.
Na zewnątrz: Obszary przemysłowe i obszary przybrzeżne o średnim zasoleniu.
Wewnątrz: Zakłady chemiczne, pływalnie, stocznie remontowe.

Systemy powłokowe dla kategorii korozyjności C5-I

Kategoria korozyjności C5-I Bardzo duża - przemysłowa korozyjność atmosfery.
Na zewnątrz: Obszary przemysłowe o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze.
Wewnątrz: Budowle i obszary z nieomal ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem.

Systemy powłokowe dla kategorii korozyjności C5-M

Kategoria korozyjności C5-M Bardzo duża - morska kategoria korozyjności atmosfery.
Na zewnątrz: Obszary przybrzeżne i oddalone od brzegu w głąb morza o dużym zasoleniu.
Wewnątrz: Budowle i obszary z nieomal ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem.

Systemy malarskie dla konstrukcji pracujących w wodzie lub w gruncie

Im1 Woda słodka.
Im2 Woda morska lub lekko zasolona..
Im3 Grunt.

Systemy epoksydowe do wymalowań renowacyjnych

dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl