Obiekty mostowe

Przez lata Tikkurila dostarczyła systemy antykorozyjne na miliony metrów kwadratowych stali i konstrukcji betonowych mostów,  zarówno obiektów nowych jak i tych, które wymagały renowacji.

Na naszej liście referencyjnej widnieje setki projektów mostowych z kilkunastu krajów w Europie, z Rosji i Krajów Nadbałtyckich.  Rekomendowane przez nas systemy malarskie zapewniają wydajną i długotrwałą ochronę przed korozją.

dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl