posadzka-w -magazynie
Posadzki przemysłowe w pomieszczeniach magazynowych
Powłoki odporne na bardzo silne obciążenia

Posadzki betonowe w obiektach magazynowych muszą być wolne od pyłu i kurzu oraz odporne na różnego typu obciążenia - na ruch komunikacyjny, oleje, smary itp.  Tikkurila oferuje systemy ochronne, które zwiększają trwałość powierzchni betonowej i podwyższają standardy bezpieczeństwa pracy.

Na posadzki narażone na niskie  obciążenia mechaniczne rekomendujemy produkty, które dodatkowo wiążą pył:

•Olej uretanowy Ensi

•Lakiery impregnujące: Temafloor 25 ClearFontedur FL Matt lub Temafloor 400.

Do zabezpieczania posadzek betonowych narażonych na umiarkowane obciążenia mechaniczne, rekomendujemy wodorozcieńczalną farbę epoksydową  Fontefloor EP 100 oraz bezrozpuszczalnikową farbę epoksydową Temafloor 150,  Temafloor P 300 lub Temafloor PU. 

Posadzki betonowe narażone na silne obciążenia mechaniczne mogą być pokrywane wylewkami epoksydowymi  Temafloor 3000 lub Temafloor 4000. Na powierzchnie betonowe na zewnątrz budynków najlepszym rozwiązaniem jest izolacjo-nawierzchnia Temafloor 6.

Systemy wiążące pył (BC1)
TC107
SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
50
TC102
SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
50
TC103
SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
100
Systemy na posadzki narażone na lekkie obciążenia (BC2)
DFT CAŁKOWITE
250
SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
250
Systemy na posadzki narażone na umiarkowane obciążenia (BC3)
DFT CAŁKOWITE
2000
DFT CAŁKOWITE
500
SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
2000
SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
500
Systemy na posadzki narażone na silne obciążenia (BC4)
SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
2000
Systemy na posadzki narażone na bardzo silne obciążenia (BC5)
TC141
SYSTEM
DFT CAŁKOWITE
4000
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.