Temafloor 6 - certyfikowany system mostowo-drogowy

 

Materiały Temafloor 6 przeznaczone są do wykonywania izolacjo-nawierzchni na powierzchniach chodników dla pieszych, ścieżek rowerowych, chodników technicznych, kładek pieszo-jezdnych, parkingach samochodowych, na powierzchniach betonowych i stalowych.

Właściwości systemu Temafloor 6

- powierzchnia szorstka, przeciwpoślizgowa

- wysoka odporność na ścieranie

- wysoka odporność na ściskanie

- odporność na działanie soli odmrażających

- odporność na działanie promieniowania UV

- odporność na działanie mrozu

- wodoszczelna nawierzchnia

- elastyczna powłoka

Zastosowanie

Nawierzchnia może by stosowana jako warstwa izolacyjna i nawierzchniowa na elementach konstrukcji obciążonych dynamicznie intensywnym ruchem pieszym oraz ruchem kołowym, a w szczególności na:

  • kładkach dla pieszych
  • kładkach pieszo-jezdnych
  • chodnikach mostowych
  • parkingach samochodowych

Instrukcja aplikacji systemu Temafloor 6 >>     

Aprobata Techniczna IBDiM>>                                                                         

Więcej informacji na temat systemu Temafloor 6 znajduje się w broszurze poniżej:

Izolacjo-nawierzchnia Temafloor 6 to system powłokowy na posadzki betonowe charakteryzujący się wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne, promieniowanie UV oraz działanie mrozu i soli odmrażających. Tworzy szorstką, antypoślizgową powierzchnię.

System Temafloor 6 >>

dodano do zapisanych.
has been removed from saved.