Produkty przemysłowe ze znakiem CE

Oznaczenie CE jest znakiem obligatoryjnym dla wszystkich materiałów budowlanych objętych zharmonizowaną normą unijną.  Wyroby, oprócz odpowiedniego oznakowania, muszą również posiadać deklaracje właściwości użytkowych.

Uregulowania dotyczące oznakowania CE dotyczą następującego asortymentu oferowanego przez Tikkurila Oyj: tynki do wnętrz, kleje do płyt gipsowych, dekoracyjne okładziny z włókna szklanego, produkty i systemy do ochrony i renowacji konstrukcji betonowych, wylewki i beton epoksydowy.

Oznaczenie CE produktów Tikkurila będzie widoczne na stronie internetowej, w kartach technicznych oraz w Deklaracjach Właściwości Użytkowych dostępnych w wersji papierowej lub cyfrowej.

Oznaczenie CE pozwala na swobodny przepływ towarów na rynku Unii i jest deklaracją producenta, iż wyrób spełnia zasadnicze wymagania dyrektyw unijnych dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia użytkownika oraz ochrony środowiska.

Produkty przemysłowe z oznakowaniem CE

    dodano do zapisanych.
    has been removed from saved.
    pl